Çıkılan Merdiven: Defineye merdivenle çıkılarak bulunur anlamına gelir. Basamakların küçük olanın bulunduğu yönünde iyi bir araştırma yapmak gerekir.Civcili Tavuklar: Defineye ait bölge belirleme işaretidir. ve kesin definedir. Tavuğun 21 metre önünde gömüsü ana kayaya saklanmıştır ana kaya dikkatlice incelenmelidir. Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı yönde ana kaya içinde definesi saklanmıştır ana kaya yoksa tümsek gibi birşey arayınız.Deve Oyma yada kabartma deve resimleri kesin definedir. İleri doğru git anlamına gelir, üstte bulunan mırç işareti zaten yönü vermektedir. Genelde ortalama olarak 40 ila 50 adım ilerisinde ikinci bir nişane işareti daha aranmalıdır. Duran deve: Gömüsü olduğu yerdedir kalın ve büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır. Deve yüklü ise konaklama yeri ara Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir. Oturan deve: Definesi bataklık kayaya yada mağaraya gömülmüştür.


Dirgen: Bir tarım aletidir. Harman gibi düz bir alan yerde araştırma yap, düz bir kaya varsa tam o noktaya yönel. unutmayın gömüler neredeyse hepsi kaya içine saklanmıştır. Önce kaya ve kaya altlarını kontrol et Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde veya çukur bir yer yada tümsek gibi biryer arayın tümsek ufak çakıl yığını olacaktır. Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin gömüsü yada mezarıdır sap kısmını ölç 1 cm bir adımdır. Sapın baktığı yöne doğru git ve bu alan içinde araştırma yapGüzel bir nişane olup rahat bulunabilecek bir gömüdür.Bakmak anlamına gelir. Bak bul demek istiyor.

Kendisinden sonra mutlaka bir yada 2 işaret daha bulunması gerekir. Gözünü deliğin büyük olan yani geniş olan tarafında bak. Türbinden bakıyormuşsun gibi bir durumdur.gözünün gördüğü alanı iyice incele işaretli bir kaya, çukurlaşmış bir yer yada tümsek gibi bir yer bulmaya çalış. bulacağın herhangi bir nişane definenin saklandığı noktadır.Doğan yada şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. avını yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer.Büyük ihtimalle eşkıya yada savaş gömüleridir.

Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur. baktığı istikamet önemlidir.Şahin yada doğan avını nasıl yiyiyorsa bizde o şekilde gömüyü aramamız gerekir.yani ayakların altına bakacağız. sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapacağız. Kesin define işaretidir. Tuzakları göz ardı etmeme.

 
 


Eyere bin karşına bak dikkatini çeken yüksek bir kaya olacak bu kayanın tepesine çık balyoz ve murçla kapağı kaldır güzel bir define seni bekliyor.El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar topluca yemin ettiklerini ifade eder. onlarca insan günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür zor bir gömüdür. hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta oda elin yanında bulunan muhtelif işaretlerden kaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir.
Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında hac var ok var, ok yön verir kanatları ölçmek gerekir.kanalar farklı ise farklı olan tarafa fark kadar git eşitse 70 adım kadar geriye doğru->Say, Hac var mezar var o zaman kaya mezarı aramak gerekir. yada bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınacak bir Elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç bir işaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı ara eğer varsa vazgeç.

El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. o zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak.


Anlamı şudur; Kadının baktığı yerde, bir çocuğun doğumunda ölümüne kadar yetecek kadar define vardır. Kadının baktığı yön çok önemlidir kadının baktığı yönde işaretli kaya,tümsek yada çukur gibi bir şeyler ara.Kadın ziynet eşyasını simgeler. Uçan Güvercinin uçtuğu yönde hemen önünde araştırma yap,istavroz varsa gömü mağara içindedir, mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz daha bulunmalıdır, ikinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradır.Bu işaret eşkiya gömü izlerindendir. Karşıda giriş gizleyen yığma tepe içinde 5 odalu mahzen, bir odası dolu parayı korumak amacıyla tılsım uygulanıp üstüne zehir dökülmüş.


Define işareti değildir. İç içe halkalar yada tek halka define işareti değildir tuzak işaretidir. O bölgede çalışırken dikkatli olunuzİbrik Su kabıdır. O zaman ibriğe doldurulan su neresinde nereye akar mantığı ile işareti çözmemiz gerekir. Yada su nerede doldurulur. İbriğe ful su doldurursak neresinden akar, suyun akabileceği yeri tesbit et ve orada çalışma yap.Kazmak anlamına gelir. Kazarak git anlamına gelir. Dehlizlerde yada mağaralarda devam eden tünel demektir.


Ana Sayfa | İletişim | Definecilik |
Copyright ©2008 - Türkiyenin ve Dünyanın En Geniş Kapsamlı, Açıklamalı Define işaretleri Sitesi.