Kaya içine gizli mezar odası içinde geçişi olan kapalı oda daha var meftanın eşyası orda.Yanıltma amaçlıdır. Dikkate alınmaz.Bu işaret küçük olmalı boyu 7 cnyi geçmemeli. hedef burası anlamında altı yahut 50 cm etrafıdır.


Üzerinde haç yada çarpı varsa altı ve içinde müjdesi yoksa tümülüs yada kaya içinde yönetici mezarı vardır. Oturduğunuzda baktığı yön 70 metre içinde.Etrafında kapalı mağara içinde aile mezarlığı.


Kaya Mezar girişi.

 
 


Sofra taşı içinde kapalı tabak, ekmek, balık, çatal, kaşık mevcutsa içindedir. Cihazla kolayca tespit edilir. Kayda göre 300 okka değerli altın eşya vardır.Küvet biçiminde oyulmuş kaya mezar örneği.Oda şeklinde kaya mezar örneği.


Eğerli at: Üzerinde haç, çarpı yada murç izi aranır. yoksa çevrede nalı yahut tay ayağı işareti aranır. 10 metreden uzak olmaz. Bulunan işaretin yorumuna bakın.Ermeni dönem işaretidir. Altında ancak oldukça derindedir. 5-6 metre gibi kaç hilal iç içeyse o kadar kişinin ortak gömüsüdür. Cihaz tesbiti şarttır.Haç genelde mezar ve mabedlerde kullanılmasına rağmen kanatlarındaki kapatma kanat üstlerindeli mezar oymaları ve ele bakılacak olursa haçın uzun tarafında iki mezar ancak el tarafındaki gömü amaçlıdır. Cihazla tespit edilmelidir. 15 metreden uzakta değildir.


Çok değerli altın parası çıkar ve parasında domuz motifi vardır. Yavrulu yada yavrusuz olsun baktığı istikamette kayada domuz uzvu yada yavrusunun kabartması aranır küçük olabilir gözden kaçırmayın. İşaretin hemen altındadır. 1 metre derinliği geçmez.Oda halde kaya mezarının içinde ölü defnedilen yer örneği.Statüsü yüksek bir yönetici kaya mezar giriş örneği.


Ana Sayfa | İletişim | Definecilik |
Copyright ©2008 - Türkiyenin ve Dünyanın En Geniş Kapsamlı, Açıklamalı Define işaretleri Sitesi.